top of page

אין מחלות נפש, אלא מצבים שאליהם מגיע האדם כתגובה לנסיבות חייו. 

האתגרים הנפשיים שאנו עומדים בפניהם, מעידים על היכולת שלנו להרגיש ויכולים לכוון אותנו למצוא את ייעודנו בחיים.

משבר נפשי יכול להיות הדרך של הנפש לרפא את עצמה, צריך לעבוד עם המשבר ולא נגדו. 

 

אלו רק חלק מהרעיונות שעולים בספרים שפורסמו עד כה בהוצאת אהרון לאור, שהוקמה במטרה לשנות את התפיסה בנוגע לאתגרים נפשיים ולעזור למערכת בריאות הנפש בישראל לשנות את הגישה שעל פיה היא פועלת.

ספרים
הוצאת-אהרון--לוגו-רקע-שקוף (1).png

הוצאת אהרון לאור הוקמה על ידי איתי אהרון זיו, במטרה להוציא את ספרו הראשון כותב את עצמי לדעת. ספר זה מגולל את סיפורו האישי, כל הדרך מהשירות הצבאי הטראומטי עד להתעוררות הרוחנית שהתרחשה בסדנת ויפאסנה – אשר הובילה אותו לאשפוז כפוי במחלקה סגורה. משם עבר איתי דרך ארוכה לשיקום שבסופה הפך למטפל בעצמו.

לאחר הוצאת הספר הראשון, הצטרפו לאיתי עשרה אנשים, אשר חוו משברים נפשיים משמעותיים ויצאו מהצד השני שלמים ומודעים יותר. יחד יצאו כולם מ'הארון הנפשי' בספר יוצאים לאור. המספר את סיפוריהם האישיים. נוסף לכך כולל הספר פרקים על האלטרנטיבות שיש היום למערכת בריאות הנפש בישראל.

מתוך העיסוק באלטרנטיבות למערכת הקיימת, מצא איתי מסגרות חדשות כמו בתים מאזנים, גישת הדיאלוג הפתוח, ואף השתתף בהקמה של עמותת "הפחתה אחראית" המסייעת לאנשים להיגמל משימוש בתרופות פסיכיאטריות. מעבר למסגרות מצא איתי מספר מטפלים המחזיקים בגישה משותפת בנוגע לאתגרים נפשיים ומתמקדים במענה האנושי הדרוש לכל אדם שנמצא במצוקה. יחד בחרו המטפלים להעביר את תפיסתם הטיפולית לקהל הרחב ויצרו את הספר עזרה בדרך, אשר נועד לסייע למתמודדים ולבני משפחתם.

מאמרים

​לקריאת מאמרים נוספים של איתי בנושא בריאות הנפש:

aromaterapia-[Converted].png

המציאות לא בריאה לנו

התיקון בנפשנו

האדם השלם

פודקאס

פודקאסטים בהם השתתפתי:

aromaterapia-[Converted].png

על הסיפור האישי שלי

על המשאב הרוחני בשעת מלחמה:

האיקס ששינה אותי

אצל טליה שרמן ולירי אוזן

"רגע מעצים" / אברהם צור -

שיחה עם המשוררת גל נתן בספריית יד לבנים

bottom of page