top of page

עזרה בדרך הוא מדריך עזרה ראשונה במשברים נפשיים, המיועד לתמוך בכל מי שחוו בעצמם או נמצאים לצד אנשים יקרים להם הזקוקים לתמיכה.


ארבעה-עשר מטפלות ומטפלים, מומחים בתחומם בגישות שונות, הצטרפו למאמץ לכתוב את הספר הזה – כל אחד תרם מניסיונו הרב ומזווית הראייה הייחודית שלו. כל פרק מתמקד בחוויה נפשית ספציפית שרבים מתמודדים עימה. אנשי המקצוע המומחים בתמיכה למצב הייחודי מספקים מידע חיוני וחשוב, ומציעים דרכים אפשריות לתמיכה במרחב האישי, הביתי והקהילתי, מתוך ניסיונם המקצועי והאישי.


המשברים הנפשיים שאנו והאנשים סביבנו חווים הם תופעות אנושיות, שיש להן מענה אנושי. המדריך מציע הסתכלות כנה, מעמיקה ולא שיפוטית על מצבים נפשיים שונים, וכן את הדרכים האפשריות לצלוח אותם. משבר יכול להפוך להיות הזדמנות לשינוי ולצמיחה – אם נמצא את הדרך לרתום את העוצמות הרגשיות הטמונות בו בצורה מיטבית.

עזרה בדרך

₪80.00מחיר
bottom of page