top of page
Untitled_Artwork (5).jpg

הגישה והתהליך

לעיתים קרובות המציאות שבה אנו נמצאים או שבה גדלנו, יכולה להוציא את הנפש מאיזון. 

המצבים הנפשיים שאנו חווים, החל ממתח, חרדה ודיכאון ועד לתגובת דחק לטראומה או אפילו יציאה מגבולות הדעת הרגילה הם הדרך של הנפש להגן על עצמה. 

האדם השלם הוא מערכת המורכבת מגוף, נפש ורוח, והיא תמיד נמצאת ביחסים כלשהם עם סביבתה האנושית והחומרית. כאשר אחד ממרכיבי המערכת יוצא מאיזון, כל המערכת מיטלטלת יחד איתו. בכדי להחזיר את האיזון, אנו נדרשים להתייחס לכל החלקים שלה.

 

התמיכה שאנו מציעים מתמקדת בהיבט הגופני, אשר נועד להוות את הבסיס שממנו נוכל לאזן את שאר המערכות. בשלב הראשון, נרצה למפות את התופעות הגופניות שיצאו מאיזון ולהבין לעומק מהו הקושי הנפשי העומד לפתחנו.

 

שלב זה יתחיל עוד לפני הפגישה איתנו, בשאלוני ההיכרות והמידע. 

bottom of page